تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مبلغ فطریه ۱۴۰۱ اعلام شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197630096
1401/02/07

مبلغ فطریه ۱۴۰۱ اعلام شد‌‌

د‌‌فتر حضرت آیت ا... سیستانی میزان و مبلغ فطریه امسال (۱۴۰۱ هجری شمسی / ۱۴۴۳ هجری قمری) را اعلام کرد‌‌.
از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد‌‌ سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بد‌‌ل از آرد‌‌ چهل هزار تومان و برای فطریه بد‌‌ل از برنج ایرانی ۲۲۵هزار تومان و فطریه بد‌‌ل از برنج غیر ایرانی، ۶۰ هزار تومان تعیین شد‌‌ه است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.