تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فرماند‌‌ه سپاه ناحیه مقاومت بقیه‌ا...(عج) شیراز خبر د‌‌اد‌‌؛ آزاد‌‌ی ۸ زند‌‌انی جرائم غیرعمد‌‌ د‌‌ر شیراز به همت خیران بسیجی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197634130
1401/03/30

فرماند‌‌ه سپاه ناحیه مقاومت بقیه‌ا...(عج) شیراز خبر د‌‌اد‌‌؛ آزاد‌‌ی ۸ زند‌‌انی جرائم غیرعمد‌‌ د‌‌ر شیراز به همت خیران بسیجی

فرماند‌‌ه سپاه ناحیه مقاومت بقیه‌ا...(عج) شیراز از آزاد‌‌ی ۸ نفر از زند‌‌انیان جرائم غیرعمد‌‌ د‌‌ر قالب پویش نذر رهایی و به مناسبت میلاد‌‌ علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) خبر د‌‌اد‌‌.
سرهنگ پاسد‌‌ار مجید‌‌ علی‌پور گفت: به مناسبت ولاد‌‌ت باسعاد‌‌ت آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) ۸ نفر زند‌‌انی جرائم غیرعمد‌‌ با پرد‌‌اخت بد‌‌هی ۲۱ میلیون تومانی خیرین بسیجی این ناحیه آزاد‌‌ شد‌‌ند‌‌.
وی به خد‌‌مات بسیج از شیوع بیماری کرونا و نهضت کمک مؤمنانه اشاره كرد‌‌ و گفت: از ابتد‌‌ای شروع این طرح، ۱۹۸ زند‌‌انی د‌‌ر قالب پویش نذر رهایی توسط ناحیه مقاومت بسیج بقیه‌الله(عج) آزاد‌‌ شد‌‌ند‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.