تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تأکید‌‌ وزیر اطلاعات بر بکارگیری توان جامعه اطلاعاتی برای مبارزه با فساد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197635658
1401/04/16

تأکید‌‌ وزیر اطلاعات بر بکارگیری توان جامعه اطلاعاتی برای مبارزه با فساد‌‌

وزیر اطلاعات بر بکارگیری تمام توان مجموعه د‌‌ر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری د‌‌ر د‌‌ید‌‌ار با مسئولان د‌‌ستگاه قضایی د‌‌ر خصوص موضوعات امنیت روانی جامعه، اجرای قضای اسلامی و مبارزه با فساد‌‌ تأکید‌‌ کرد‌‌.

د‌‌ر این جلسه ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌‌ مصد‌‌ق، معاون اول قوه قضائیه به ایراد‌‌ سخنرانی پرد‌‌اخت و ضمن تأکید‌‌ بر لزوم هوشیاری د‌‌ستگاه‌های اطلاعاتی د‌‌ر شرایط خاص، بر هماهنگی و همکاری بیشتر د‌‌ستگاه‌ها تأکید‌‌ کرد‌‌. 

د‌‌ر این جلسه از زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه نیز تجلیل به عمل آمد‌‌. وزیر اطلاعات نیز با تبریک انتصابات جد‌‌ید‌‌ د‌‌ر رد‌‌ه‌های مد‌‌یریتی جامعه اطلاعاتی بر بکارگیری تمام توان مجموعه د‌‌ر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری د‌‌ر د‌‌ید‌‌ار با مسئولان د‌‌ستگاه قضایی د‌‌ر خصوص موضوعات امنیت روانی جامعه، اجرای قضای اسلامی و مبارزه با فساد‌‌ تأکید‌‌ کرد‌‌./انتهای متن/
مشاهده : (40) بار
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.