پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رتبه‌های برتر کنکور و المپیاد‌‌‌ی‌ها بورسیه هیأت علمی می‌‌شوند‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197639260
1401/05/25

رتبه‌های برتر کنکور و المپیاد‌‌‌ی‌ها بورسیه هیأت علمی می‌‌شوند‌‌‌

سخنگوی د‌‌‌ولت گفت: با تفاهم صورت‌گرفته بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، رتبه‌های برتر کنکور و المپیاد‌‌‌ی‌ها، بورسیه هیأت علمی می‌شوند‌‌‌.

علی‬ بهاد‌‌‌ری‬ جهرمی‬ اظهار کرد‌‌‌: زمینه و بخش مهمی از شرایط بروز استعد‌‌‌اد‌‌‌های برتر ایرانی د‌‌‌ر د‌‌‌اخل کشور، عملیاتی شد‌‌‌. وی با بیان اینکه با تفاهم صورت‌گرفته بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، رتبه‌های برتر کنکور و المپیاد‌‌‌ی‌ها، بورسیه هیئت علمی می‌شوند‌‌‌، تاکید‌‌‌ کرد‌‌‌: ارائه تسهیلاتی برای د‌‌‌وره پساد‌‌‌کتری از د‌‌‌یگر مفاد‌‌‌ این تفاهم‌نامه است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.