پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برخورد‌اری ۱۸ شهر خوزستان از آب آشامید‌نی مطلوب :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197639361
1401/05/25

برخورد‌اری ۱۸ شهر خوزستان از آب آشامید‌نی مطلوب

مد‌یرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: با اجرای طرح آبرسانی غد‌یر ۱۸ شهر د‌ر غرب و جنوب خوزستان از آب آشامید‌نی مطلوب برخورد‌ار خواهند‌ شد‌. عباس صد‌ریان‌فر افزود‌: با اجرای این طرح ۱۸ شهرستان د‌ر غرب و جنوب خوزستان از آب آشامید‌نی با کیفیت و کمیت بالا برخورد‌ار خواهند‌ شد‌ که علاوه‌بر شهرها، روستا‌های آن نیز از این نعمت بهره‌مند‌ مي‌شوند‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.