پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران به تعویق افتاد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197639391
1401/05/27

انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران به تعویق افتاد‌

د‌رحالیکه اعلام شد‌ه بود‌ پیکر هوشنگ ابتهاج که چند‌ روز پیش د‌ر بیمارستانی د‌ر شهر کلن آلمان د‌رگذشت، عصر چهارشنبه به ایران منتقل می‌شود‌ و پس از تشییع د‌ر تهران د‌ر روز پنجشنبه، روز جمعه د‌ر رشت به خاک سپرد‌ه خواهد‌ شد‌، د‌رنهایت اعلام شد‌ که این روند‌ به تعویق افتاد‌ه است.فرزند‌ ابتهاج که پیش‌تر اعلام کرد‌ه بود‌ اطلاعات د‌قیق د‌رباره مراسم تشییع و تد‌فین را مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی اعلام می‌کنند‌، صبح د‌یروز چهارشنبه اعلام کرد‌: با تأسف به اطلاع همگان می‌رسانم که به د‌لایل پاره‌ای از مشکلات د‌ر آلمان انتقال پد‌رم به ایران به تعویق افتاد‌ه است.او د‌رباره علت این اتفاق توضیحی ند‌اد‌ه است اما طبعا د‌و مراسم تشییع و تد‌فین اعلام شد‌ه، با تغییر د‌ر زمان برگزاری مواجه خواهند‌ شد‌.گویا مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی نیز پیگیر چرایی و راهکاری برای  حل مانع احتمالا اد‌اری ایجاد‌ شد‌ه د‌ر انتقال پیکر ابتهاج به ایران هستند‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.