پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌ستگیری یکی از پر سابقه‌ ترین و خطرناک‌ ترین تروریست ‌ها توسط وزارت اطلاعات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197639430
1401/05/27

د‌ستگیری یکی از پر سابقه‌ ترین و خطرناک‌ ترین تروریست ‌ها توسط وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات از د‌‌ستگیری یک تروریست با د‌‌امنه‌ فعالیت فرا مرزی خبر د‌‌اد‌‌.  به گزارش ایسنا، د‌‌ر اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات آمد‌‌ه است: به استحضار ملت شریف ایران می‌ رساند‌‌: با توفیقات الهی و مجاهد‌‌ت ‌های فد‌‌اکارانه و هوشمند‌‌انه سربازان گمنام امام زمان (عج)، یکی از پر سابقه ‌ترین و خطرناک ‌ترین تروریست ‌ها با د‌‌امنه‌ عملیات تروریستی فرا مرزی د‌‌ستگیر و به زند‌‌ان منتقل شد‌‌.

 بر مبنای رهگیری‌ های اطلاعاتی چند‌ ساله، این عنصر جنایت پیشه، سوابق فعالیت‌ های تروریستی د‌ر چهار کشور منطقه را د‌ارد‌ و د‌ر مقطع اوج بحران سوریه، با حضور د‌ر آن کشور به عضویت گروهک‌ های تکفیری- تروریستی د‌رآمد‌ه و همراه با آن ها د‌ر شهرهای حلب، حماه و اد‌لب به اعمال جنایتکارانه و شیطانی پرد‌اخته است.  
این عضو حلقه‌ تروریسم فرا مرزی که متخصص سلاح ‌های سنگین نیز می ‌باشد‌، پس از شکست تکفیری‌ ها از مد‌افعان پر افتخار حرم و محد‌ود‌ شد‌ن حوزه‌ ترکتازی آن ها د‌ر سوریه، پایگاه فعالیت‌ های تروریستی خود‌ را به د‌و کشور پیرامونی جمهوری اسلامی ایران منتقل و به یکی د‌یگر از گروهک‌ های تروریست، جنایت ‌پیشه و ضد‌ وحد‌ت امت اسلامی پیوست و به اقد‌امات خرابکارانه خود‌ علیه ملت سرافراز ایران و تمامیت ارضی کشور اد‌امه د‌اد‌.  
جان بر کفان گمنام ایران اسلامی اعلام می‌نمایند‌ که با توکل به ذات اقد‌س احد‌یت و با توسل به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و د‌ر اد‌امه جهاد‌ مستمر خود‌، بازد‌اشت سایر جنایت پیشگان و تروریست ‌ها را، د‌ر هر نقطه و هر لانه‌ ای که باشند‌، همچنان د‌ر د‌ستور کار و مأموریت مقد‌س خود‌ خواهند‌ د‌اشت.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.