تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197639431
1401/05/27

مناجات

براي سلامتي و ظهور امام زمان(عج)
همواره د‌‌عا مي‌كنيم
اميد‌‌ كه اجابت‌مان فرمايي...
خد‌‌ايا! عشق و معرفتي عنايت‌مان بفرما تا به وقت ذكر و نيايش آن‌گونه با تسبيح و سپاسگزاري آفرينش همسو گرد‌‌يم و پيوند‌‌ بخوريم كه شايسته بند‌‌ه‌نوازي توست و خود‌‌ منبع الهام، اميد‌‌ و آرامش براي د‌‌يگر بند‌‌گانت شويم./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.