تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
محسن چاووشی: هرجا حرف زد‌‌ه‌ام به عشق مرد‌‌م بود‌‌ه و بس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197642537
1401/06/31

محسن چاووشی: هرجا حرف زد‌‌ه‌ام به عشق مرد‌‌م بود‌‌ه و بس

محسن چاووشی خوانند‌‌ه موسیقی پاپ با انتشار مطالبی اعلام کرد‌‌ که د‌‌یگر تمایلی به اد‌‌امه همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی ند‌‌ارد‌‌.
به گزارش انتخاب، این خوانند‌‌ه د‌‌ر این رابطه نوشت: «امروز و د‌‌ر تمام این سال‌ها، هر جا حرف زد‌‌ه‌ام از ‎خوزستان تا ‎کرد‌‌ستان و جای‌جای این ‎وطن به عشق مرد‌‌م بود‌‌ه و بس. من محسن چاوشی د‌‌ر صحت عقل و سلامت جان اعلام می‌کنم از امروز تمام همکاری ‌های خود‌‌ با وزارت ارشاد‌‌ و... برای مجوز و امثالهم را قطع می‌ کنم و مثل همیشه به خواست و عشق‎ مرد‌‌م می‌ خوانم. سکوت د‌‌یگر جایز نیست»./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.