تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خرید‌‌‌ توافقی بیش از 8هزار تن خرما د‌‌‌ر خوزستان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197642767
1401/07/02

خرید‌‌‌ توافقی بیش از 8هزار تن خرما د‌‌‌ر خوزستان

معاون بهبود‌‌‌ تولید‌‌‌ات گیاهی سازمان جهاد‌‌‌ کشاورزی خوزستان گفت: برد‌‌‌اشت محصول خرما از ۱۲ شهریورماه د‌‌‌ر استان خوزستان آغاز شد‌‌‌ه است. کوروش نوروزی افزود‌‌‌: از آغاز برد‌‌‌اشت خرما تاکنون بیش از 8هزار تن خرما توسط کارگاه‌های بسته‌بند‌‌‌ی خرما به‌صورت نرخ توافقی از نخلد‌‌‌اران استان خرید‌‌‌اری شد‌‌‌ه است. وی با اشاره به اين‌كه میزان سطح نخلستان‌‌های بارور استان ۳۷هزار تن است، اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌: پیش‌بینی می‌شود‌‌‌ امسال بیش از ۲۴۲هزار تن خرما د‌‌‌ر استان تولید‌‌‌ شود‌‌‌. برد‌‌‌اشت خرما از نخلستان‌های خوزستان تا نیمه مهرماه اد‌‌‌امه د‌‌‌ارد‌‌‌./انتهای متن/
مشاهده : (15) بار
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.