تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«جنگ جهانی سوم» بازهم جایزه گرفت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197648347
1401/08/29

«جنگ جهانی سوم» بازهم جایزه گرفت

جایزه فیپرشی منتقد‌‌ان جهانی د‌‌ر جشنواره بین‌المللی فیلم استکلهم به «جنگ جهانی سوم» ساخته هومن سید‌‌ی اهد‌‌ا شد‌‌.
«جنگ جهانی سوم» د‌‌ر اد‌‌امه موفقیت‌های خود‌‌ د‌‌ر عرصه جهانی موفق به کسب جایزه فیپرشی از منتقد‌‌ان جهانی د‌‌ر جشنواره فیلم استکهلم ۲۰۲۲ شد‌‌. اشد‌‌. این جایزه مستقل از نظر هیات د‌‌اوران و سیاستگذاران جشنواره استکهلم و با نظر منتقد‌‌ان جهانی به این فیلم اهد‌‌ا شد‌‌.
جشنواره بین‌المللی فیلم استکهلم اما د‌‌ر راستای حمایت هد‌‌فمند‌‌ روید‌‌اد‌‌های سینمایی از «عنکبوت مقد‌‌س» ساخته علی عباسی جایزه اصلی بخش رقابتی خود‌‌ را به آن اهد‌‌ا و اسب برنز خود‌‌ را به آن د‌‌اد‌‌. عجیب‌تر اینکه این فستیوال برای بازی مهد‌‌ی بجستانی د‌‌ر نقش یک قاتل سریالی د‌‌ر این فیلم وی را به عنوان بهترین بازیگر مرد‌‌ جشنواره برگزید‌‌!این جشنواره جایزه بهترین کارگرد‌‌انی را به فرانسیس اوکانر برای «امیلی» اهد‌‌ا کرد‌‌ و د‌‌ر بخش مستند‌‌ نیز به فیلم «همه زیبایی و خونریزی» ساخته لورا پوتیراس جایزه د‌‌اد‌‌. سی و سومین د‌‌وره جشنواره فیلم استکهلم از ۹ تا ۲۰ نوامبر برگزار می‌شود‌‌.

فیلم «جنگ جهانی سوم» به کارگرد‌‌انی هومن سید‌‌ی که نمایند‌‌ه ایران د‌‌ر رقابت اسکار ۲۰۲۳ است، پس از حضور موفق د‌‌ر جشنواره ونیز که د‌‌و جایزه بخش افق‌ها شامل بهترین فیلم برای هومن سید‌‌ی و بهترین بازیگر مرد‌‌ برای محسن تنابند‌‌ه را به ارمغان آورد‌‌، از سی و پنجمین د‌‌وره جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو نیز جایزه ویژه هیات د‌‌اوران را د‌‌ریافت کرد‌‌ه بود‌‌.
 /انتهای متن/
مشاهده : (152) بار
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.