تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
طراحی یک مدل جدید برای پیش‌بینی زلزله :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197659962
1401/12/28

طراحی یک مدل جدید برای پیش‌بینی زلزله

دانشمندان یک مدل جدید و دقیق‌تر برای پیش‌بینی زمین‌لرزه‌ها با تقلید از انتشار انرژی زمین‌لرزه‌های گذشته طراحی کرده اند.پیش‌بینی زمان و مکان زلزله قبل از وقوع، آماده‌سازی نهایی برای کاهش خطر خواهد بود. پیش‌بینی زمین‌لرزه هنوز عملی نشده است و ممکن است هرگز عملی نشود، اما در یک مطالعه جدید، دانشمندان مدل‌های پیش‌بینی خود را با بررسی نحوه رفتار گسیختگی‌ گسل در زلزله‌های قبلی بهبود بخشیدند. مدل‌های پیش‌بینی زلزله این امکان را فراهم می سازد که با ارایه احتمالات زلزله - مانند مدل‌های پیش‌بینی آب و هوا، برای زلزله آمادگی بهتری پیدا کنیم. جیمز نیلی، زلزله شناس دانشگاه شیکاگو و نویسنده اصلی این مطالعه، می‌گوید: در پیش‌بینی آب‌وهوا، داده های زیادی وارد مدل‌های پیش‌بینی آب و هوا می شود و استفاده از مدل‌های آماری قابل قبول است. با این حال، زلزله شناسان تنها مقدار کمی از داده های زمین لرزه های گذشته را برای پیش بینی زلزله در اختیار دارند که چالش های موجود در مدل های آماری پیش بینی زمین لرزه را توضیح می دهد. در حال حاضر، در مدل‌های پیش‌بینی زلزله فرض براین است که زلزله‌ تمام انرژی ذخیره شده را آزاد می‌کند و هر بار که زلزله ای اتفاق می‌افتد، گسل‌ها به شرایط قبل بازمی گردند. با این حال، این شرایط لزوماً نشان‌دهنده اتفاقی نیست که در یک گسل اتفاق می‌افتد. محققان یک مدل پیش بینی جدید به نام مدل حافظه گسل بلند مدت (LTFM) طراحی کرده اند که به گفته نیلی، این مدل جدید بیشتر نشان‌دهنده اتفاقاتی است که در گسل ها رخ می دهد. محققان خاطرنشان می‌کنند که از آنجا که این مدل رفتارهای واقعی‌تر گسل را در نظر می‌گیرد، روش آنها ممکن است پیش‌بینی واقعی‌تر زلزله را ایجاد کند./انتهای متن/
مشاهده : (29) بار
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.